Zprávy

Pozvánka na výroční schůzi

Zveřejněno: 15/01/2015

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na výroční členskou schůzi Turistika na koni + návštěvu ranče Green Valley Ranch, které se konají ve středu dne 28. ledna 2015 od 16 hodin na ranči Green Valley Ranch – Dvůr Metlice u Rožmberka nad Vltavou (www.wanderreiten.cz)

Ranč provozuje agroturistiku od roku 1995, tj. letos slaví již 20 let provozu!

Program:

Od 16,00 hodin – prohlídka ranče

Na ranči jsou koně plemen quarter horse, paint horse, teplokrevníci, chloubou ranče je chov jihoamerických rančerských koní Criollos. Stádo krav čítá přes 130 kusů.

Pro hosty ranč připravuje mj. vyjížďky, jezdecké hvězdicovité pobyty, vandrování na koních nebo kovbojské týdny.

…následuje výroční členská schůze - posezení u krbu v saloonu na ranči

Z programu – o činnosti 2014, informace pro nové stanice, plány na rok 2015 – práce na jezdeckých stezkách, zprávy a pozvání od našich zahraničních partnerů, možnosti pro propagaci stanic, účast na výstavách, výběr a příprava akcí - zájezdy a exkurze 2015. Výměna zkušeností a získání cenných zkušeností od hostitelské stanice (ubytování, stravování a provoz stanice, koně, požadavky hostů, zahraniční hosté, ceny, právní záležitosti, veterina, tipy, co se osvědčilo).

Lehká večeře (pro členy odboru KČT Turistika na koni zdarma)

Charakter akce letos umožňuje vzít s sebou na setkání i nečleny – další zájemce o naši činnost (nečlenové si platí event. občerstvení sami)

S sebou vezměte:

500 Kč – členský příspěvek KČT na rok 2015. Noví členové jsou vítáni a mohou se přihlásit i na místě – informace o naší činnosti najdou na www.turistikanakoni.cz).

Stávající členy i nové zájemce o členství, kteří se event. nebudou moci schůze zúčastnit, prosíme, aby členský příspěvek zaslali přes bankovní účet tak, ABY BYL PŘIPSÁN NA NÁŠ ÚČET NEJPOZDĚJI DO 28. LEDNA 2015 (č. ú. 199527247/0300, VS = rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena a telefon), děkujeme.

Prosíme o dodržení termínu platby, do konce ledna musíme totiž odevzdat platby dál na KČT – děkujeme.

Dále můžete na setkání přivézt vizitky, informační materiály o Vaší stanici či stáji jak pro ostatní, tak i event. ve větším množství pro účely Vaší propagace na akcích, veletrzích a v jiných krajích, je možno přivézt i inzeráty na koně a koňské vybavení apod.

Na schůzi je možno zakoupit mapy jezdeckých stezek a publikace o turistice na koni (cena 10–60 Kč) Řada dalších materiálů, kontaktů, map atd. bude jako obvykle k dispozici zdarma.

Těšíme se na setkání s Vámi,

POZOR!

Prosíme o předběžné nezávazné potvrzení plánovaného počtu účastníků z Vaší strany (kvůli přesnějšímu odhadu nákupu občerstvení), a to na mail: milena.andrlova@seznam.cz, nejpozději do pondělka 26. 1. 2015 do 9 hodin ráno, děkujeme.

s pozdravem

Ing. Milena Andrlová

Turistika na koni, odbor při KČT Jihočeský kraj 

Dokumenty ke stažení:

<< ZPĚT
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.