O nás

Z naší dosavadní činnosti (2003 – 2011)

(kromě uvedené činnosti využívají členové všechny obecné výhody členů KČT viz www.kct.cz). Další aktivity vyvíjejí i jednotliví členové sdružení a jednotlivé stanice.

ČINNOST V ROCE 2011

zima

 • Prezentace na veletrhu cestovního ruchu (Regiontour Brno)
 • Setkání organizátorů turistiky na koni z celé ČR + ze zahraničí – Brno
 • Spolupráce na projektu EU partnerského Svazu venkovské turistiky – účast na kontrole ex – ante v Praze na MMR
 • Výroční členská konference odboru Turistika na koni – Č. Budějovice
 • Ocenění Českého olympijského výboru za přínos sportu a tělovýchově v ČR (M. Andrlová)

jaro

 • Prezentace KČT pro veřejnost – akce Mobilsalon (Co budeme dělat o víkendu) – Č. Budějovice
 • Přátelská mezinárodní jízda na koních ČR/Rakousko (trasa: Pohorská Ves, Dluhoště, Nesměň, Slupenec, Metlice u Rožmberka, Rakousko, Pohorská Ves)
 • Veterinární osvěta + praktická mezinárodní spolupráce (testy na infekční anémii pro rakouské koně v českobudějovické laboratoři)
 • Polžice – přednáška pro zájemce o činnost z Plzeňského kraje + příprava projektu EU
 • Úsilí o zachování metodiky jednotného značení KČT u jiných subjektů produkujících z peněz EU stezky
 • Pomoc při organizaci mezinárodní expediční jízdy na koních Berlín – Vídeň, koordinace na území ČR + zajištění podkladových materiálů (mapy, kontakty)
 • Program pro studenty, zaškolení nových značkařů, další etapa údržby pravidelné stezek
 • Jednání s možnými sponzory
 • Rumunsko – další část expedice na pomoc krajanům v Banátu, získání sedel od sponzora (Vojenské lesy a statky ČR)

léto

 • Řásná u Telče – propagační akce o KČT pro veřejnost (otevření nové členské stanice, plánování benefičního koncertu pro turistiku na koni)
 • Vydání publikace Venkovská turistika (ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou Praha) a její získání pro všechny členy sdružení i sekce turistiky na koni KČT + partnery
 • Získání publikace „Na koni křížem krážem“ po Česku pro všechny členy sdružení a sekce + partnery
 • částečná distribuce obou knih
 • Spolupráce na přípravě vzdělávacího projektu (Ústecký kraj pro celou ČR)
 • Propagace aktivit členů KČT ze Zlínského kraje
 • Vydání nových listů map 1:50 000 – Železnorudsko, Českobudějovicko, Znojemsko
 • 1. Mezinárodní Česko – Bavorská jízda na koních (česká i německá strana Českého lesa), naplánování další konkrétní spolupráce (akce + společné materiály)

podzim

 • Účast na jednání Programové rady KČT – Praha
 • zajištění exkurze pedagogů Zemědělské univerzity Praha po jihočeských stanicích 17. – 19. září 2011
 • veletrh Kompas v Č. Budějovicích – expozice Banátu na stánku KČT
 • Veterinární školení s MVDr. Dominikou Švehlovou (1. 10. 2011)

průběžně

 • Média – články časopis Jezdectví, ČTK (Sedmička), Holubovský zpravodaj, Český rozhlas, seriál ČT 1 Malá farma
 • Propagace KČT a získávání nových členů - při vhodných příležitostech
 • Provoz a aktualizace internetových stránek www.turistikanakoni.cz

2010

zima:

 • Brno - prezentace KČT – turistiky na koni na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
 • Praha – zapojení do projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (certifikace v cestovním ruchu)
 • Hluboká nad Vltavou – výroční členská schůze, návštěva Zoologické zahrady Hluboká včetně zákulisí ZOO
 • Praha – celostátní setkání členů sekce turistiky na koni KČT (sál MMR na Staroměstském náměstí)

jaro:

 • Praha – prezentace KČT – sekce turistiky na koni na veletrhu cestovního ruchu FOR TRAVEL
 • Příprava transevropské expedice na koních (Rakousko – Baltské moře) s p. Verenou Hackel
 • Rumunsko - Banát, Srbsko – expedice nejen ke koním do vesnic českých krajanů
 • Mnichov – Pferd International – reprezentace České republiky na prestižní hippologické akci v Německu (ve spolupráci s agenturou CzechTourism, získání nových zahraničních partnerů – VFD Bayern)
 • natáčení dvou pořadů pro televizi – putování na šumavských stezkách (Milena Andrlová, Dagmar Karasová), studiové interview Ing. Andrlová

léto:

 • příprava a vydání nových map pro turistiku na koni (Šumava – Trojmezí, Novohradské hory,
 • Vizovické vrchy, Českosaské Švýcarsko)
 • publikační činnost (Fauna, Equichannel)

podzim:

 • Lysá nad Labem – Setkání turistiky na koni v rámci veletrhu Kůň 2010 (významná akce KČT 2010)
 • Příprava a uskutečnění mezinárodní cesty na koních (Rakousko – ČR, na trase Heidenreichstein, Klikov, Borovanský mlýn, Kleť)

2009

 • leden - propagace turistiky na koni na veletrhu Regiontour v Brně
 • leden – výroční členská schůze s exkurzí, Borovanský mlýn
 • leden - organizace mezinárodního setkání ČR, Rakousko, Sovensko, na podzim uspořádání společného mezinárodního putování na koních (říjen)
 • březen - účast na veletrhu cestovního ruchu Infotour Hradec Králové
 • duben - reprezentace Jihočeského kraje na konferenci o cestovním ruchu v Litoměřicích
 • duben - přednášky na konferenci České lesnické společnosti o turistice na koni Křtiny u Brna
 • jaro – účast na cyklu seminářů "Podnikáme ve venkovské turistice" a "Internetová prezentace a fotografování" (ve spolupráci se Svazem venkovské turistiky)
 • květen - aktivní soutěžní účast na soutěži Tourpropag Písek (soutěžila edice propagačních pohlednic stanic)
 • duben - expedice do vesnic českých krajanů v rumunském Banátu ve spolupráci se společností Člověk v tísni (využití místních koní pro agroturistiku, diverzifikace příjmů obyvatel)
 • duben – školení značkařů jezdeckých stezek ve Strakonicích
 • od července - spolupráce na projektu MAS CHANCE IN NATURE (propagace turistiky na koni v Jihočeském kraji – mapy, propagační materiály stanic)
 • uzavřeno partnerství pro žádost o finance EU - projekt ROP (odpočívadla na jezdeckých stezkách)
 • uzavřeno partnerství pro žádost o finance EU – Svaz venkovské turistiky
 • srpen – účast veletrh Kone a ludia (Agrokomplex), Nitra
 • září – 2. ročník mezinárodního veletrhu v Lysé nad Labem
 • říjen – 2. ročník veletrhu cestovního ruchu Kompas České Budějovice
 • plánování nových tras stezek na území MAS Sdružení Růže (Novohradsko)
 • do srpna – první kolo pravidelné údržby značení na jezdeckých stezkách v Jihočeském kraji
 • získání ocenění Za rozvoj Jihočeského kraje (Ing. Andrlová)

2008

 • reprezentace Jihočeského kraje na světovém veletrhu World Travel Market v Londýně
 • legislativní iniciativa (ve věci některých ustanovení silničního zákona)
 • spoluorganizace 1. ročníku mezinárodního veletrhu Turistika na koni v Lysé nad Labem
 • vedení celostátního setkání organizátorů turistiky na koni v rámci této akce
 • účast na veletrzích Gastrofest a Jihočeský kompas v Českých Budějovicích, Regiontour Brno, Kone a ludia Nitra
 • Expozice Turistika na koni získává cenu návštěvníků veletrhu Jihočeský kompas v Českých Budějovicích
 • započetí intenzivní spolupráce s Jihočeskou hospodářskou komorou

2006 - 2008

 • autorství a samostatná velmi úspěšná realizace projektu Turistika na koni, rozvoj atraktivní noviny v oblasti cestovního ruchu v Jihočeském kraji (program INTERREG, rozpočet 2 mil. Kč, žadatel Turistika na koni, odbor při KČT Jihočeský kraj, předfinancování a kofinancování zajištěno Jihočeským krajem).

V rámci projektu např:

 • budování systému jezdeckých stezek a stanic
 • vzdělávání (semináře doprava koní, zdravověda, seminář pro značkaře)
 • exkurze , získávání zkušeností z fungování turistiky na koni v jiných zemích
 • vydávání map a katalogů stanic
 • vydávání propagačních materiálů stanic
 • budování úvazišť a mobilních ohrádek pro koně na stezkách a stanicích
 • prezentace projektu a propagace turistiky na koni v ČR na přednáškách, veletrzích a akcích v ČR i v zahraničí (Německo, Rakousko, Slovensko)
 • intenzivní práce na rozvoji a prosazování jednotné metodiky pro rozvoj sítě stanic a stezek v ČR
 • zahraniční spolupráce, společné akce se zahraničními partnery
 • vytváření kontrolního systému pro informovanost o fungování výsledků projektů v budoucnosti
 • vytváření informačního systému pro efektivní komunikaci v rámci jednotlivých stupňů týmu – včetně založení internetové prezentace
 • řada dalších aktivit, získávání partnerů atd.

Na metodiku a témata projektu navazují a jihočeského vzoru využívají další kraje v ČR, metodika převzata jako celostátní metodika také na Slovensko. V letech 2005, 2006, 2007 organizováno každoroční setkání organizátorů turistiky na koni z celé ČR (v Praze, ve spolupráci s MMR). Dlouhodobá spolupráce funguje a i mnoho společných akcí se uskutečnilo s jihočeským Pohádkovým královstvím (otevírání turistické sezóny, propagace stanic atd.) a se Sdružením na podporu jezdecké turistiky (systém jezdeckých stanic a stezek v okrese Jindřichův Hradec) metodika, příprava a realizace projektů a organizace využití výsledků těchto projektů podporujících cestovní ruch se zaměřením na rozvoj turistiky na koni

2005, 2006

 • autorství a účast členů týmu na realizaci realizace projektu Turistika na koni (program SROP, žadatel Jihočeský kraj, rozpočet cca 1,5 mil. Kč)
 • mapa turistiky na koni získává cenu na celostátní soutěži Tourpropag

2004

 • autorství a účast členů týmu na realizaci projektu Turistika na koni v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje (rozpočet 100 000 Kč)
 • výsledkem metodika pro přípravu systému jezdeckých stanic a stezek s celostátní působností, marketingový průzkum, technické návody, jednotný dotazník o standartu poskytovaných služeb na území ČR apod.
 • (výstup – závěrečná zpráva z projektu - k dispozici na www.turistikanakoni.cz, část metodika, zpráva 2004, první mapa turistiky na koni v ČR)

2003, 2004

 • autorství a realizace menších projektů pro podporu rozvoje jezdecké turistiky v Jihočeském kraji (rozpočty projektů v řádu desítek tisíc Kč)

např:

 • mapování prvních stanic jezdecké turistiky na území kraje
 • budování systému prvních úvazišť pro koně na území kraje
 • listopad 2003 – první celostátní setkání příznivců turistiky na koni z celé ČR, Chata pod Kletí u Č. Krumlova

Srdečně Vás zveme mezi členy sdružení nebo mezi stanice turistiky na koni!
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.