Metodika

Metodika, vytvořená v roce 2004 v rámci projektu Jihočeského kraje Turistika na koni

Obsah:

  • Kapitola: Podnikání – živnostenský zákon
  • Kapitola: Metodika značení jezdeckých stezek
  • Kapitola: Veterinární předpisy
  • Kapitola: Pravidla chování na stezce
  • Kapitola: Ubytování
  • Kapitola: Pojištění

Marketingový průzkum

Za účelem zmapování zájmu veřejnosti o využití výsledků projektu Turistika na koni byla projektovým týmem sestavena jednoduchá anketa pro veřejnost. Cílovou skupinou respondentů jsou jak majitelé koní a provozovatelé stanic, tak především veřejnost se zájmem o trávení volného času formou turistiky na koni. Údaje do ankety byly získány z již provedené ankety v roce 2005 a doplněny o nové respondenty z Čech, ale také z ciziny (Rakousko, Německo) v rámci akcí k prezentaci výsledků projektu.

Celkem bylo osloveno přes 248 (146+102 nově). Pro zpracování výsledku se vycházelo z počtu 198 (104+94 nově) správně vyplněných anketních lístků. Vzhledem k odevzdanému množství anket lze závěr této ankety považovat za statisticky vypovídající a podložený. Výsledky ankety posloužily jako důležitý podklad k další realizaci projektu.

Program rozvoje Jihočeského kraje projekt 2/12 2004 - Turistika na koni
typ souboru: pdf | velikost: 6.68 MB | staženo: 2927x

Marketingový průzkum
typ souboru: pdf | velikost: 273.63 kB | staženo: 2671x
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.