Vítejte na stránkách TURISTIKA NA KONI

Koník :)

Je veliký, budí respekt. Když k jeho hlavě natáhnete ruku, pečlivě ji očichá a funí. Má veliké sametové oči, střapatou čupřinu nad čelem, unese jezdce, utáhne vůz, ale pro rohlík nebo jablíčko šel by světa kraj.

Koně bývali v dřívějších dobách běžnou součástí každodenního života lidí a potkat se s nimi v přírodě nebo na cestě nebylo ničím neobvyklým. Postupem doby lidé, nadšení novinkami techniky, koně opouštěli, aby se k nim, jako ke krásnému skutečnému koníčku,  zase vraceli.

Přitom ne každý touží stát se závodním jezdcem, skákat přes překážky nebo jezdit dostihy. Přibývá lidí, kteří se jezdectví  věnují rekreačně.

Vedle sportovního zážitku jim jízda na koni přináší především krásné zážitky z cesty přírodou a často také krásná setkání, nejen s pamětníky časů,  kdy člověk nemohl spěchat víc, než mu umožnily kroky jeho koně.
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.