Zprávy

Pozvánka na výroční členskou schůzi Turistika na koni

Zveřejněno: 18/01/2012

Vážení přátelé. Dovolujeme si členy i další přátele koní srdečně pozvat na výroční členskou schůzi Turistika na koni, která se koná v sobotu 18. února 2012 od 9 hodin v rámci exkurze do Rakouska (informace o exkurzi viz pozvánka v předchozí zprávě)

S sebou: členové KČT Turistika na koni peníze na oběd (viz pozvánka, vše ostatní zdarma), nečlenové peníze na oběd a exkurzi (viz pozvánka)

Dále můžete, pokud chcete, vzít informační materiály o Vaší stanici či stáji jak  pro ostatní, tak i event. ve větším množství pro účely Vaší propagace na  akcích, veletrzích a v jiných krajích

Členský příspěvek KČT na rok 2012 ve výši 500 Kč je možno uhradit:

  1. V autobuse na exkurzi (přihlášení účastníci exkurze)
  2. Pokud byste nemohli přijet, je nutné členský příspěvek KČT na rok 2012 ve  výši 500,- Kč poslat

NEJPOZDĚJI DO KONCE LEDNA 2012 na účet Poštovní spořitelny České Budějovice  č. 199527247/0300(variabilní symbol = rodné číslo člena). Do zprávy pro příjemce dejte, prosím, jméno člena.

Děkujeme, že nezapomenete příspěvek uhradit, KČT nyní převzalo náklady na údržbu všech našich stezek a máme řadu dotovaných akcí, příspěvky tvoří jen úplně nepatrný zlomek z těchto peněz.

Těšíme se, že se také setkáme při některých z mnoha akcí aktivit, které odbor KČT Turistika na koni pro své členy v roce 2012 připravuje a o kterých budete na členské schůzi informováni.

Řada akcí je letos dotovaných, určitě stojí za to pozvánky využít!

Jinak, prosím, jak jsme si dohodli, SLEDUJTE NEJMÉNĚ 1x TÝDNĚ ZPRÁVY na www.turistikanakoni.cz, kde také naleznete veškeré aktuality(informace nerozesíláme jednotlivě členům, výjimkou je každoročně pozvánka na výroční členskou schůzi).

Těšíme se na setkání s Vámi,
s pozdravem

Ing. Milena Andrlová
Turistika na koni, odbor při KČT Jihočeský kraj
382 03 Krásetín 73
e-mail: milena.andrlova@seznam.cz
tel. 724277667

<< ZPĚT
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.