Zprávy

Pozvánka - výroční schůze, exkurze, školení, DÁREK

Zveřejněno: 15/01/2014

Vážení přátelé.

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na výroční členskou schůzi Turistika na koni + návštěvu farmy Borová (+ pro zájemce zaškolení značkařů jezdeckých stezek) + DÁREK, které se konají v pátek dne 24. ledna 2014 na farmě Borová u Chvalšin (www.farmaborova.cz)

Program:

7,30 – 15,30 hodin – VYUŽIJTE LETOŠNÍ DÁREK – tento den platí pro naše členy SLEVA VE VÝŠI 10% NA NÁKUP v prodejně Kamír v Českém Krumlově (ul. Za Jitonou, www.kamir.cz) – pokud chtějí využít i noví zájemci o členství, mohou, je jen třeba poslat příspěvek přes bankovní účet a tak, aby došel už do 23. ledna (info k platbě viz níže)

Od 14,00 hodin – Zaškolení zájemců o získání průkazu značkaře jezdeckých stezek (teoretická část), farma Borová.

S sebou psací potřeby, poznámkový blok.  Zaškolení bude poté dokončeno praktickou částí v předjaří 2014. Zaškolení je zdarma, je třeba se ale předem přihlásit – SMS tel. 724277667 nebo e-mail: milena.andrlova@seznam.cz

Od 16,00 hodin – začátek výroční schůze - prohlídka Farmy Borová (ing. Vlastimil Kamír)

(stáje, hala, krytá kruhovka, kolbiště, hřiště pro koně atd., možnost vidět nainstalované různé druhy stájového a pastevního vybavení – ohrady, sloupky, sítě, přístřešky, krmelce, napaječky, zimní napaječky, solárium atd.

Od cca 17,00 hodin – vlastní výroční schůze v hospůdce farmy Borová

činnost v roce 2013(s promítáním z akcí), plán činnosti na rok 2014

(propagace stanic, putování v sedle, expedice, otevření nových stezek a nové mapy + ediční plán 2014, zprávy a pozvání od našich zahraničních partnerů, možnost účasti na výstavách, zájezdy a exkurze, údržba stezek v roce 2013 a plán údržby v roce 2014, dotace, semináře, atd. – včetně předběžných přihlášek na akce 2014)

S sebou vezměte:

500 Kč – členský příspěvek KČT na rok 2014.  Noví členové jsou vítáni – informace o naší činnosti najdou na www.turistikanakoni.cz), akce je určena JEN pro členy, děkujeme za pochopení.

Stávající členy i nové zájemce o členství, kteří se event. nebudou moci schůze zúčastnit, prosíme, aby členský příspěvek zaslali přes bankovní účet DO KONCE LEDNA 2013

(č. ú. 199527247/0300, VS = rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena a telefon), děkujeme.

Dále můžete přivézt vizitky, informační materiály o Vaší stanici či stáji jak pro ostatní, tak i event. ve větším množství pro účely Vaší propagace na akcích, veletrzích a v jiných krajích, je možno přivézt i inzeráty na koně a koňské vybavení apod.

Na schůzi je možno zakoupit mapy jezdeckých stezek a publikace o turistice na koni (včetně nejnovějších z roku 2013, cena 10 – 60 Kč)

Řada dalších materiálů bude jako obvykle k dispozici zdarma.

Těšíme se na setkání s Vámi,

s pozdravem

Ing. Milena Andrlová

Turistika na koni, odbor při KČT Jihočeský kraj

PS. – RYCHLÁ ZPRÁVA organizátoři turistiky na koni z jiných krajů ČR ne všichni využili možnosti prezentovat svůj kraj na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně (veletrh se koná už 16. – 19. 1. 2014). Pokud byste měli (členové) zájem prezentovat Vaši činnost ZDARMA formou Vaší osobní účasti v Brně některý den/dny, volejte IHNED 724277667.

Podmínky: prostor na pěkném dřevěném stánku KČT (s panely s koňskou tématikou, šatnou, kuchyňkou, občerstvením) ZDARMA, ostatní náklady (cesta, parkové, event. ubytování a event. vstup na výstaviště při velkém zájmu) si platí každý sám.

Dokumenty ke stažení:

<< ZPĚT
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.