Zprávy

Koně v Banátu

Zveřejněno: 01/07/2009

Zkrácený záznam poznatků „koňařské“ expedice do českých vesnic v Rumunsku – jaro 2009. Cílem expedice bylo zmapovat možnosti využití koní místních hospodářů pro turistiku a tak najít další zdroje příjmů pro obyvatele.

Složení týmu:

Ing. Milena Andrlová (vedoucí expedice, Kroclov u Č. Budějovic)
Ing. Martin Musil (Jindřichův Hradec)
Ing. Simona Stejskalová(Moravské Budějovice)
Eva Šandová (Dobev u Písku)
Petra Zelmer (Žitná u Netolic)

Obecné poznatky a doporučení:

Terén v Banátu je pro jízdu na koni ideální. Jedná se o krasovou oblast, náhorní planiny s dalekými výhledy (na okolní kopce nebo i na údolí řeky Dunaj) se střídají s lesy a loukami, krajina je protkána velmi hustou sítí polních a lesních cest.

Po cestě je možno potkat stáda ovcí s pastevci, pozorovat život na samotách a salaších, zastavit se u potoka s funkčními obilnými mlýnky, zajímavostmi jsou krasové útvary, jeskyně, bílá vápencová skaliska i zajímavé skupiny balvanů.

Stačí představit si krajinu z filmů o Vinetouovi, které se natáčely nedaleko odtud na opačném (tehdy jugoslávském) břehu Dunaje.

V českých vesnicích se mluví krásnou češtinou, lidé jsou milí a pohostinní. Koně jsou pro obyvatele zdrojem obživy - využívají se k práci na polích i jako většinou jediný dopravní prostředek.

Koně:

V Banátu byli všichni koně, které měli možnost účastníci expedice vidět, velmi dobře živení a ošetřovaní, v dobré kondici. Vyjímečně se vyskytly problémy na nohou (kopyta, postavení nohou) nebo drobné oděrky způsobené postrojem.

Chováni jsou silní koně menšího rámce , převážně hnědáci a ryzáci, kříženci (klisny jsou připouštěny hřebci ve vlastnictví rumunských chovatelů).

Jsou chováni klisny a valaši, a to ve dvou typech: „muráň“ (místní používaný název - těžší typ, odpovídá chladnokrevníkovi) a „lipicán“ (místní výraz pro lehčí typ, chovaný především ve Svaté Heleně)

Koně jsou kovaní podkovami s mimořádně vysokými ozuby, což je nutná podmínky při práci na velmi kamenitých cestách. Takovéto kování se nehodí pro jízdu na koni v rychlejším ruchu(na rozdíl od práce ve voze jde o jinou formu zátěže pro koně, na niž nejsou navyklí).

Proto doporučujeme využívat koně pod sedlem výhradně na vycházky v kroku.

Ideálním povrchem pro vyjížďky jsou cesty bez kamenů (je jich dost), kde se ozuby neboří.

Koně jsou však díky pravidelnému pracovnímu využití ochotní , v kroku velmi chodiví a vytrvalí. Jízda v kroku se tak stává především díky překrásným terénům zážitkem i pro jezdce, kteří běžně preferují sportovnější styl vyjížďky.

Z organizačních a bezpečnostních důvodů je nejsnazší zapůjčení vždy dvou koní od jednoho chovatele, kdy koně jsou na sebe navzájem zvyklí. Pokud by měla vzniknout větší skupina, doporučujeme opět koně „ spřízněných“ majitelů (např. Maškovi – viz dále)

Vybavení:

Ve spolupráci se společností „Člověk v tísni“ byla pro turistické využití koní v českých vesnicích v Banátu zakoupena jezdecká sedla. Jedná se o anglická sedla , jsou v rámci své cenové hladiny kvalitní, nová, s funkčními třmenovými zámky, s praktickými provázkovými podbřišníky, kvalitními třmenovými řemeny .

U kterých hospodářů jsou sedla a helmy k dispozici, je uvedeno dále v textu, ještě do léta 2009 budou zakoupena sedla další.

Je třeba dát pozor při sedlání - koně v Banátu mají spíše nízký nevýrazný kohoutek, je třeba se vyhnout jak otlačení koně, tak také ev. přetočení sedla.

Při sedlání je dále třeba dát pozor na správné upevnění provázkového podbřišníku (při nepozornosti může dojít ke skřípnutí kůže a odřeninám) a na to, zda jsou bezpečně upevněny otěže. Zatím jsou ne vždy k dispozici klasické otěže (budou postupně doplněny), někdy je nahrazuje tkaloun apod.

Pokud majitel koně turistu vede na koni na ruce, je možné (a pro turisty může být atraktivní) jet i zcela bez sedla (pozor na deky, které se mohou svézt a je problém udržet je v čistotě).

Uždění vychází ze způsobu obdobného při zapřahání, kdy se na ohlávku pro práci připíná udidlo. Jezdci by při vedení koní měli mít na paměti, že používaná udidla jsou oproti u nás běžně používaným udidlům výrazně ostřejší. Někteří koně nosí i obojek se zvoncem – při jízdě nevadí, naopak je to pro turisty zajímavá zvláštnost.

Doporučujeme, aby na delší putování by jezdci měli s sebou malou příruční lékárničku (např. cyklistickou + minimum pro koně).

Ochranné jezdecké helmy – turisté specializovaní na koně by si určitě měli přivézt vlastní přilby. Přilby (uchytil se místní název „kaska“ podle značky prvních dovezených přileb) , které jsou nyní u hospodářů k dispozici, jsou ale nové,velmi pěkné, čisté, nepoškozené.

Pravidlo sedlo + přilba doporučujeme zachovat. To, že hospodáři přilby považují za samozřejmou pomůcku, je třeba zachovat v obecném povědomí – je to velká výhoda oproti situaci v ČR, žádáme všechny jezdce, aby pomohli tuto tradici udržet!

Trasy:

Vzhledem k nutnosti zajistit i při omezené dostupnosti terénu a dopravních a komunikačních možnostech pomoc a vyhledání jezdců (např. v případě úrazu, pádu jezdců a následného návratu koní do stáje bez jezdce) doporučujeme před vyjížďkou určit trasu, po které se budou jezdci pohybovat a které jsou povinni se držet (např. s variantou prodloužení o další předem domluvený úsek).

Majitelé mají mnohdy potíže říci si cenu za poskytnutí koně. Doporučujeme dohodnout si cenu za službu předem - cena vypůjčení koně se pohybuje kolem 150 Kč na hodinu (v Banátu lze platit i v českých korunách), je možné ale samozřejmě dohodnout i delší výlety a putování.

POZOR – vzhledem k charakteru terénu v Banátu (náhorní planiny) je velkým rizikem na vyjížďce BOUŘKA. Je třeba dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla, pokud se bouřky týče!

Cílová skupina turistů – jezdců:

ANO

-turisté s dostatečnou předchozí zkušeností v jízdě na koni (z důvodu bezpečnosti jezdců i koní), ještě více je toto důležité tam, kde majitel půjčuje koně bez vlastního doprovodu. Minimálně jeden z dvojice musí být dobrý jezdec.

-začátečníci jen v případě, že koně vede majitel

-romanticky založení jezdci, kteří očekávají nevšední zážitky z pomalého putování překrásnou krajinou s mnoha zajímavostmi

-zájemci o výlet (+ piknik atd.) na voze, jízda vozem je v Banátu úžasný zážitek

NE

-turisté, kteří chtějí rychlou jízdu, sportovní zážitek

-začátečníci (mimo situace, kdy koně vede majitel)

-„kovbojové“, kteří se chtějí vyřádit a předvést (koně znamenají obživu pro majitele)

Vyjížďky na vozech:

V Banátu je to velké specifikum, atraktivita a šance, jak bezpečně umožnit vyjížďku i začátečníkům, rodinám s dětmi, seniorům, nejezdcům a jak dát šanci vydělat i majitelům koní, kteří z různých důvodů nemají koně pod sedlo nebo nemají sedla. Koně a vozatajové jsou zvyklí s vozem projet pro nás zcela nevídaným terénem.

Kombinace – vyjížďka + piknik na kopcích na vyhlídce (jídlo s sebou v koších), vyjížďka s návštěvou mlýnků, skály, event. putování dvou skupinek mezi sousedními vesnicemi

(mezi Rovenskem a Gerníkem) nebo i jen vyjížďka krajinou a vesnicí může znamenat při více osobách i větší finanční přínos pro majitele.

Z hlediska bezpečnosti je výhodou velká zkušenost majitelů – kočích s vozatajstvím v porovnání s jezdectvím.

Poznatky o jednotlivých koních:

Rovensko

p. Josef

–koně Riga a Kubík

–2 česká velmi dobře padnoucí sedla

oba koně mírní, poslušní , dobře ovladatelní, reagují na pomůcky

–majitel půjčuje koně i bez doprovodu

koně jsou velmi vhodní i na procházky pod sedlem, pokud alespoň 1 z dvojice je zkušenější jezdec

Gerník

p. Beránek

–koně Riga a Dora

–2 česká sedla

koně mírní, poslušní, dobře ovladatelní , Riga živější, pro dobrého jezdce

–majitel půjčuje koně i bez doprovodu

koně jsou velmi vhodní na procházky pod sedlem , pokud bude alespoň jeden zkušenější jezdec

p. V. Nedvěd, č.p. 122

-2 koně, šimlík 10 let a hnědák/hnědka 9 let

-majitel rád proveze turisty na vozíku

p. Šrámek, č.p. 90

-velmi pěkní 2 koně typu haflinga

-pán má zájem vozit turisty povozem

-pán je velmi příjemný, turistům hezky vypráví

Kapicovi, č.p. 212, pan Nedvěd

-2 koně (Róza a Vilma), povozy

-mají jeden povoz až pro 12 lidí, turistům se může věnovat víc lidí z rodiny

-jeden z koníků by mohl i pod sedlo

-možnost posnídat, povečeřet – po dohodě, mají vlastní sýry

-pán ochotně vyveze lidi na vozíku, rád udělá i piknik na kopcích nad Gerníkem, nebo zaveze k mlýnkům a tam udělá piknik nebo proveze turisty Gerníkem atd.

-tel. je 723 788 253

Nedvědovi, č.p. 117 (Karel Nedvěd)

-1 kobylka (7 let) - po domluvě možno využít svezení ve vozíku

-mají i vlastní sýry pro zájemce - turisty

p. František Rod, č.p. 164

-svezení ve voze

p. Karban

-kobylka Stella, kobylka je vhodná i pod sedlo, ev. se dá na ní jezdit i bez sedla

Maštalířovi, č.p. 127 – kovárna

-jsou ochotni vozit turisty na voze s koňmi

-v kovárně je možno zájemcům o koně poskytnout i ubytování

-od pana kováře se příznivci koní mohou dovědět řadu zajímavostí

-nabízejí dobré domácí víno

Maškovi č.p. 211

-klisny Vilma a Dora

-velmi klidní a spolehliví koně

-majitel rád poskytne pro vyjížďky pod sedlem i ve voze

-Vilma a Dora jsou krásní výborně udržovaní koně spíše těžšího typu, se širokým hřbetem a nízkým kohoutkem, během jara 09 by měli dostat sedla z ČR

Maškovi č.p. 104

-klisny Dora a Riga

-majitel je ochoten i povodit turisty na koni po cestě bez sedla

-možnost svezení ve vozíku

-koně s širokým hřbetem

Sv. Helena

p. Černík

-valach 5 let, kobylka 8 let, velmi krásní koně lehčího typu

-sám majitel doporučuje zatím pouze do vozu, koně jsou temperamentní, lekaví (vítr i provoz v obci)

-pán má k dispozici 2 sedla

p. Pek, č.p. 35

-2 koně, 1 roční hříbátko, lehčí typ

-k dispozici 1 sedlo

-oba koně do vozu i pod sedlo

-majitel nechá jet turisty i bez doprovodu, pokud jsou dobří jezdci

p. Venca Táborský, č.p. 123

-2 koně lehčího typu – valach 7 let, druhý je zatím hřebec

-vyjížďky s vozem, piknik

-velmi komunikativní příjemný majitel

Pozn.

Pokud není uvedeno jinak (Rovensko, p. Beránek, p. Pek) , majitelé poskytnou koně pod sedlo jen s vlastním doprovodem.

Pro případné objednání koní či vozu předem lze kontakty na hospodáře lze získat přes www.banat.cz, tamtéž jsou i veškeré informace nutné k naplánování cesty do Banátu – doprava z ČR, ubytování, informace o vesnicích, ceny atd.).

Informace pro turistiku na koni najdete na www.turistikanakoni.cz

Závěr:

Průzkum ukázal, že velké množství českých hospodářů – majitelů koní v Banátu má o poskytování služeb pro turisty zájem, seznam zájemců navíc nemusí být konečný.

Největší potenciál je v poskytování vyjížděk na voze, v kombinaci s návštěvou zajímavostí či piknikem. Vybraní koně – viz výše – jsou výborní i pod sedlem.

Ačkoliv se může jevit jako omezující doporučení jezdit vždy na koních v kroku, skutečnost je jiná – všude se turistika na koni provozuje převážně v kroku. Jen je třeba s tímto požadavkem předem počítat (jde o koně používané k práci v těžkém terénu, tomu odpovídá jejich podkování)

Koně jsou v Banátu všude – a protože turisté jsou většinou ubytováni v rodinách

(doporučujeme tohoto typu ubytování využít a domluvit si u místních i jejich výborné stravování), mají koně i „doma“.

Kdyby proto návštěvníci uvažovali, co vzít hospodářům - koňákům do Banátu jako dárek? Třeba kvalitní hřebíky – podkováky. Nebo otěže, ohlávku.

Největší dárek pro české krajany ale bude, když koňáci do Banátu v roli platících turistů přijedou.

Jen málokde je dnes možné zažít místa, kde člověk nemůže spěchat víc, než mu umožní kroky jeho koně – v Banátu ano...

...a maličkost na závěr – jakmile vyjde kůň v Banátu ze stáje, připíná mu hospodář na ohlávku červený ozdobný střapec. Hříbata dostávají červenou mašli kolem krku.

Obojí z jednoho důvodu – pro štěstí...

Milena Andrlová

Gerník/Kroclov, jaro 2009

<< ZPĚT
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.