Zprávy

ZAPŘAHÁNÍ V PRAXI – praktický seminář pro začátečníky

Zveřejněno: 17/10/2016

Vážení přátelé koní,

dovolujeme si Vás pozvat na praktický seminář ZAPŘAHÁNÍ KONÍ, který se koná v neděli 23. října 2016 od 13 hodin v areálu DVŮR ZLIV u Březnice (na hranici středních a jižních Čech). 

Jedná se o první seminář z cyklu programů, který pořádá odbor Turistika na koni Klubu českých turistů nejen pro své členy. Cílem je vzájemná výměna zkušeností, neboť mezi námi máme známé i méně známé osobnosti z koňařského světa, od kterých se můžeme hodně naučit.

Tentokrát vede program pan Zdeněk Jor, zkušený vozataj, který se svými spřeženími jezdí v různých druzích zápřahu, včetně slavnostních jízd kočáry na zámcích apod.  

Program je určen pro zájemce o zapřahání - začátečníky. Témata (vše přímo v praxi s koňmi) – postroje, zapřahání, zácvik koně do zápřahu, zkušenosti kočího, bezpečnost, praktické zkušenosti, samozřejmě dotazy a odpovědi, jízda v zápřah, vybavení… Program předpokládáme do cca 17 hodin, sportovní oblečení a pevné boty, ev. svačinu s sebou.

Cena programu 400 Kč pro členy KČT, 450 Kč pro ostatní (nebo 500 Kč pro všechny v případě, že se sejde 4 či méně účastníků). Platba na místě.

Přihlášky je možno zasílat na e-mail milena.andrlova@seznam.cz (uveďte, prosím, jméno, příjmení, adresa, člen/nečlen KČT, kontakt – e-mail, telefon). Vaši přihlášku též mailem obratem potvrdíme, jakékoli Vaše dotazy rádi zodpovíme.

Těšíme se na setkání!

S pozdravem
Milena Andrlová

<< ZPĚT
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.