Zprávy

Všechno o stezkách - pozvánka pro příznivce (nejen) z Moravy

Zveřejněno: 01/07/2009

Ústav tvorby a ochrany krajiny a Česká lesnická společnost pořádají k 90. výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně seminář HIPOTURISTIKA JAKO FORMA REKREACE, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY FAKTA A STŘETY.

Turistika na koni je jednou z forem rekreace, která v posledních letech nabývá na významu. Vzrůstá počet lidí, kteří vyhledávají příležitosti ke strávení volného času v sedle koně. S rostoucí potřebou je spojen i tlak na zlepšení, rozšiřování a vytváření infrastruktury v malých obcích s možností financování těchto činností z fondů Evropské unie. Roste i tlak na přírodu a dochází k nedorozuměním a střetům např. mezi orgány státní správy lesů a myslivosti, ochrany přírody, vlastníky či správci dotčených pozemků a majiteli koní.

Cílem konference bude mezioborová debata zainteresovaných stran nad nejspornějšími otázkami při plánování, realizaci, financování a především užíváním hipotras a hipostezek. Velký důraz bude kladen na využívání lesních cest všech tříd.

Konference je určena všem, kteří jsou zainteresovaní v této oblasti a jsou ochotni problémy diskutovat a řešit.

Termín konání: 8. duben 2009
Místo konání: zámek Křtiny; vzdělávací a kulturní středisko MZLU v Brně
Terénní exkurze: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Ořešín a Řícmanice

Kontakt:

Jitka Fialová
e-mail: fialka.jitka@atlas.cz
tel.: 545 134 096
Alice Kozumplíková
e-mail: alicekozumplikova@seznam.cz
tel.: 545 134 094
Adresa:
Ústav tvorby a ochrany krajiny, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno
www.mendelu.cz

Tématické okruhy:

 1. Hipoturistika a hipostezky – proces návrhu hipotras a hipostezek, schvalování, realizace a financování návrhu, metodika značení hipostezek
 2. Hipoturistika a státní správa – podpora projektů státní správou, vlastní iniciativa, ochrana přírody a krajiny, CHKO, státní lesní správa, zemědělská správa
 3. Hipoturistika a vlastníci pozemků – soukromí vlastníci a nájemci lesa, zemědělských pozemků, nájemci honiteb apod.
 4. Hipoturistika a provozovatelé koňských farem – zkušenosti, nabídka, zájem veřejnosti, podpora ze strany státu, existující konflikty, střety apod.  

Přednášky:

 1. Co je hipoturistika? – HANA ŠPIČÁKOVÁ (LDF MZLU V BRNĚ)
 2. Rekreace a turistika – přírodě blízké stezky – TOMÁŠ KVASNIČKA (ČEMBA)
 3. Právní mantinely rekreačního využití lesa z hlediska zákona o lesích, zákona o myslivosti – MARTIN FLORA (LDF MZLU V BRNĚ)
 4. Ochrana přírody a krajiny – pohled na hipoturistiku – PAVEL NESVATBA, J. MOŽNÝ (JMK OPAK)
 5. Sportovní aktivity a ochrana přírody – SLÁVEK VALDA (CHKO Kokořínsko) – název v jednání
 6. Lesní hospodářství a myslivost - pohled na hipoturistiku – MIROSLAV SVOBODA (LČR)
 7. Rekreační využití lesů ŠLP ML Křtiny MZLU v Brně - PAVEL MAUER (ŠLP)
 8. Zemědělství - pohled na hipoturistiku – IVA JISKROVÁ, VLADIMÍR MIKULE (AF MZLU BRNO)
 9. Hipostezky - proces návrhu, schvalování, realizace a financování – MILENA ANDRLOVÁ 
 10. Metodika značení hipostezek – KAREL MARKVART (KČT)
 11. Hipoturistika a hipostezky na Znojemsku – MARCELA MARIAŠOVÁ (OS Merlin)
 12. Hipoterapie a hipostezka v Řícmanicích – LENKA LIŠKOVÁ (OS ŠEMÍK) – název v jednání


Exkurze - Polesí Vranov, Ořešín a okolí (Ing. Mauer) Řícmanice (Ing. Lišková)

<< ZPĚT
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.