Zprávy

Turistika na koni - výroční schůzka s programem

Zveřejněno: 20/02/2016

Vážení přátelé, milí kamarádi koňáci,
dovolujeme si Vás pozvat na výroční schůzku odboru KČT Turistika na koni, která se koná
v sobotu 5. 3. 2016  od 11 hodin v Hospodě Na Zastávce ve Vrábči u Českých Budějovic
(cca 12 km od ČB směr z ČB jako na Rakousko, pak směr Křemže, výborně dostupné i vlakem)

Program:

 • předání nových členských karet, slevy pro členy, registrace stanic atd. 
 • formality – přechod občanského sdružení na zapsaný spolek (povinné pro všechna o. s. dle nového Občanského zákoníku)
 • aktuality na téma, jak využít programů úřadu práce k zajištění brigádníků (pro stáj, oddíl, značení stezek)
 • značení a údržba značení jezdeckých stezek 2016 (možnost přihlášení nových značkařů a stezek)
 • krátká ukázka jezdeckých značek a směrovek pro ev. nové zájemce – značkaře 
 • výměna zkušeností a nápadů na téma koně, ohrady a stáje, stanice, stezky, legislativa, dotace, tipy na akce
 • burza nevyužitého koňského vybavení na prodej nebo možnost přivézt inzerát na tabuli pro přítomné
 • informace o zajímavých akcích našich zahraničních partnerů a mimojihočeských členů
 • aktualizace www stránek 2016 (databáze stanice, stezky), informace z Kartografie Praha (mapy stezek)
 • burza kontaktů a materiálů k jezdeckým stezkám a turistice na koni, map, průvodců (na prodej i zdarma)
 • informace o plánu naší činnosti na rok 2016

Plán činnosti na rok 2016 (příklady)

 • veletrh tří zemí Pasov, Německo
 • velké putování rakouských jezdců po jihočeských stanicích
 • Rakousko, Wels – mezinárodní veletrh Pferd
 • Banát – další expedice do českých vesnic v Rumunsku 
 • Slovensko – hřebčín Marie Terezie v Kopčanech, návštěva stanice u kolegů na jižní Moravě
 • zaškolení nových značkařů v terénu
 • společné cesty na vybrané jezdecké a turistické akce v ČR
 • další akce dle plánu, dohody i Vašich přání

Po skončení oficiálního programu schůzky pro zájemce exkurze na místní farmu a ranč

Občerstvení – restaurace vaří i denní menu, ceny lidové

Přihlásit se za nového člena KČT nebo ke značení stezek (nebo oboje) je možno i na místě, na schůzce je možno uhradit i členský příspěvek na rok 2016. Členský příspěvek činí 500 Kč na člena a rok, z toho 220 Kč odvádíme na oblast a ústředí KČT, 280 Kč za člena zůstává pro naši činnost. Touto kombinací pak můžeme využívat všech jak "našich", tak i celostátních členských výhod.

DŮLEŽITÉ – nezapomeňte, děkujeme:

Pokud byste nemohli přijet osobně, uhraďte členský příspěvek KČT na rok 2016 ve výši 500 Kč, prosím, nejpozději do 15. 3. 2016 na účet č. 199527247/0300, VS = rodné číslo člena, do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena a telefon, děkujeme. Kartu člena Vám následně zašleme poštou.

Pro ty, kteří si chtějí členský příspěvek zahrnout do výdajů v účetnictví – můžete poslat Vaše fakturační údaje na adresu milena.andrlova@seznam.cz, fakturu Vám zašleme.

Prosíme Vás o laskavé potvrzení Vaší předpokládané účasti na schůzce. Děkujeme.

Těšíme se na setkání s Vámi,
se srdečným pozdravem 

Milena Andrlová,
jménem KČT Turistika na koni

<< ZPĚT
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.