Zprávy

Školení vedoucích značkařů jezdeckých stezek

Zveřejněno: 28/12/2008

Školení se koná ve Strakonicích ve dvou částech, a to první a třetí dubnový víkend v roce 2009 (pátek odpoledne – neděle, je třeba absolvovat oba víkendy).

Školení je určeno všem jihočeským značkařům, ať již absolvovali v minulosti základní školení KČT či jen zaškolení přímo v terénu.
POZOR – jeho absolvování je nutné pro to, aby centrála KČT v Praze převzala financování údržby daného úseku stezky (cestovní náhrady, materiál)!

Školení je zdarma - KČT hradí účastníkům pobyt, program i cestu z místa bydliště do Strakonic.

Přihlášky na tel. 724277667 nebo mail: konici.andrea@seznam.cz

<< ZPĚT
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.