Zprávy

SDRUŽENÍ RŮŽE - plánují se jezdecké stezky na Novohradsku

Zveřejněno: 01/07/2009

Dne 1. dubna 2009 se na stanici turistiky na koni U Pínů v Dluhošti uskutečnilo setkání, které mělo za úkoli vzájemně seznámit zájemce o turistiku na koni z oblasti, kde působí Místní akční skupina Sdružení Růže. Zúčastnili se i kolegové z Horního Rakouska.

V rámci setkání bylo získáno několik nových značkařů jezdeckých stezek, přihlásilo se několik dalších stanic - a především byly (zatím jen na mapě) určeny a mezi značkaře rozděleny trasy budoucích jezdeckých stezek a místa jejich napojení do Rakouska.

<< ZPĚT
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.