Zprávy

Nová mapa stezek je na světě!

Zveřejněno: 11/08/2008

Co na ní najdete? Především kompletní zákres systému jihočeských stanic turistiky na koni a jezdeckých stezek - můžete se těšit na zákres téměř 1000 km značených stezek, což je nejrozsáhlejší systém v České republice ( a je unikátní i z hlediska mezinárodního ) ! Mapa ale zobrazuje i stezky a stanice na druhé straně hranice v Rakousku a návaznost jihočeských stezek až k prvním stanicím do sousedních krajů.

Na druhé straně mapy je seznam jihočeských a rakouských stanic pro turistiku na koni, a to vždy s podrobným popisem stanice a s potřebnými kontakty. Dále na mapě nechybějí kontakty na veterináře, kováře, dopravce koní, důležitá nouzová telefonní čísla, Text pravidel pohybu na jezdeckých stezkách, informace o odboru KČT Turistika na koni, který mapu připravil i o jeho českých a zahraničních partnerech.

To vše v trojjazyčné verzi - česky, německy, anglicky! Srdečně Vás zveme na jihočeské a rakouské stezky a stanice - ať Vám koně jdou!

Logo EU a JčK
Vydání mapy bylo financováno Jihočeskýmem kraj a Evropskou unií v rámci Iniciativy INTERREG.

<< ZPĚT
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.