Zprávy

Jednotné označení stanic turistiky na koni

Zveřejněno: 28/12/2008

Co je to stanice? Místo, kde může přenocovat jezdec i jeho kůň. Můžete si vybrat - mezi stanicemi najdete penziony, starý mlýn, horskou chatu, kozí farmu, selské statky, luxus i jednoduchou možnost přespání ve stanu či pod přístřeškem. Prvních 95 jihočeských stanic je postupně vybavováno jednotnými označovacími tabulkami, které byly vyrobeny v rámci projektu Turistika na koni, financovaného Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Iniciativy INTERREG.
Na stanici je třeba Váš příjezd předem domluvit - Těšíme se na Vás!

Logo EU a JčK
jednotné značení bylo financováno Jihočeským krajem a Evropskou unií v rámci Iniciativy INTERREG.

<< ZPĚT
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.