Zprávy

28.1.2009 - výroční schůze Turistika na koni

Zveřejněno: 19/01/2009

Vážení přátelé, dovolujeme si členy, zájemce o členství i nečleny – příznivce srdečně pozvat na výroční členskou schůzi Turistika na koni, která se koná ve středu dne 28. ledna 2009 na stanici turistiky na koni v Borovanském mlýně (z Borovan u Č. Budějovic vyjet směr Ostrolovský Újezd, za kolejemi po 200 m doleva – značeno)

Program:
15,30 hodin - prohlídka mlýna
16,00 hodin- zahájení jednání

- činnost a projekty Turistika na koni - co se podařilo v roce 2008, co se chystá na rok 2009 - práce na stezkách, projekty, mezinárodní veletrh turistiky na koni, další společné akce, označení stanic, propagace, mapy

- Mgr. Karel Markvart, centrála KČT Praha – postup a financování údržby značení stezek v budoucnu, vydání průkazů ke vjezdu do terénu značkařům ( vzhledem k tomuto bodu je velmi nutná účast všech značkařů )

- p. Vladimír Homola – Jihočeská hospodářská komora – nabídka JHK pro provozovatele stanic

- organizační věci, předběžné přihlášky v rámci projektů a akcí, různé, diskuze ( mj. částečné proplacení dosud neproplacených stezek značkařům, průkazy, slevové karty, dárek )

S sebou vezměte:
500 Kč – členský příspěvek na rok 2009 ( je i možnost přihlášení nových členů )
obč. průkaz, členové členský průkaz KČT a slevovou kartu Eurobeds
značkaři průkaz značkaře, pokud jej už mají, pokud ne, tak fotografii pasového formátu na průkaz značkaře

Dále můžete přivézt informační materiály o Vaší stanici či stáji jak pro ostatní, tak i event. ve větším množství pro účely Vaší propagace na akcích, veletrzích a v jiných krajích

Na schůzi je možno zakoupit pro potřeby pro Vaši vlastní potřebu, pro Vaše hosty a pro prodej na Vaší stanici:

mapy jezdeckých stezek:
- Jihočeský kraj , cena na schůzi 60 Kč, prodejní cena 79 Kč
- CHKO Blanský les , cena na schůzi 60 Kč , prodejní cena 79 Kč
- Středočeské jezdecké stezky I – III, cena každého dílu na schůzi 40 Kč, prodejní cena 50 Kč

knihu:
- Na koni křížem krážem po Česku ( „manuál “ a průvodce rekreačního a turistického ježdění pro začátečníky i pokročilé, doplněno kontakty, tipy na trasy a mapami ), cena na schůzi 170 Kč, prodejní cena 229 Kč

Svou účast, prosím, potvrďte do 25.1.07 mailem nebo formou SMS na číslo 724277667, děkujeme.

Pokud byste nemohli přijet, je nutno členský příspěvek 500,- Kč poslat NEJPOZDĚJI DO KONCE LEDNA 2009 na účet Poštovní spořitelny Č. Budějovice č. 212277650/0300 (variabilní symbol = rodné číslo člena ) nebo složenkou na poštovní adresu uvedenou v záhlaví této pozvánky.

Těšíme se na setkání,
s pozdravem


Ing. Milena Andrlová
Turistika na koni
předseda


Krásetín, 7.1.2009


Upozornění stanicím:
Tento dopis je posledním pozváním, které zasíláme všem jihočeským stanicím bez ohledu na členství v KČT. Do budoucna budeme ve věcech naší činnosti (akce a projekty, plánování tras putování pro skupiny turistů, návštěvy novinářů, propagace apod.) už kontaktovat pouze členské stanice – přihlásit se můžete na schůzce nebo mailem - srdečně zveme!

<< ZPĚT
 

Logo SROP - EU - Jihočeský kraj >> Tyto stránky jsou jedním z výstupů projektu Turistika na koni. Tento projekt byl financována Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu Grantové schéma 4.1.2 na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu v Jihočeském kraji pro veřejné subjekty.